Pris för tjänsten snabb återlämning (SDR)/bränsletank

Nedan visas de ungefärliga priserna för bränsletankarna för de olika typerna av hyresfordon.

Följande beaktas för beräkning av ovannämnda priser: priset på bränsle dagarna före datumet för bilens uthämtning, fordonstyp, typ av bränsle som rekommenderas av tillverkaren, tillämpliga skatter och avgifter för tjänsten.

SDR = Fordonsmodell (i liter) x pris (€/liter) + servicekostnad (GG)