Polityka Ochrony Prywatności

Informacja dodatkowa o Polityce Ochrony Danych Osobowych
1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Kto jest odpowiedzialny za przechowywanie danych osobowych?
Podmiot: Goldcar Spain, S.L.U.
Adres: Edif. Goldcar Ctra. N-332 Km.115, 03550 Sant Joan d’Alacant
E-mail: dpo@goldcar.com
2. CELE
W jakim celu przechowujemy dane osobowe?
Zgodnie z Regulacją Europejską nr 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych, jak również z prawem narodowym mającym zastosowanie w tym zakresie, informujemy, że Goldcar Spain S.L.U. przechowuje udostępnione dane osobowe w następujących celach:

  1. administrowanie stosunkiem wynikającym z umowy wynajmu pojazdów;
  2. administrowanie i wystawianie rachunków za wynajem pojazdów;
  3. administrowanie możliwymi wypadkami mającymi miejsce w trakcie wynajmu pojazdów;
  4. administrowanie wnioskami i pismami administracyjnymi, jakie mogą wyniknąć ze stosunku pomiędzy kontrahentami;
  5. informowanie użytkowników drogą elektroniczną o wszystkich ofertach, produktach, usługach i promocjach jakie oferuje Goldcar lub podmioty trzecie współpracujące z Goldcar, które mogą być interesujące dla nich;
  6. rozwinięcie działalności promocyjnej firm z sektora transportowego i turystycznego współpracujących z Goldcar w jego działalności;
  7. w razie chęci przynależności do Klubu Goldcar, administrowanie procesem rejestracji w tym programie lojalnościowym;
  8. rozwinięcie profilu handlowego na podstawie ewolucji działalności handlowej związanej ze zrealizowanymi rezerwacjami. Profil ten nie będzie podstawą do wysyłania automatycznych wiadomości.
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Informujemy, że dane osobowe są przechowywane na czas, gdy są one niezbędne do świadczenia usług lub na czas trwania umowy. Oraz dopóki użytkownik nie zażąda usunięcia jego danych z bazy bądź dopóki nie zostaną spełnione obowiązki prawne odpowiadające każdemu rodzajowi danych i spoczywające na stronach.
PODSTAWA PRAWNA
Jaka jest podstawa prawna na przechowywanie danych osobowych?
Podstawa prawna na przechowywanie danych osobowych znajduje się w:

Podstawa prawna na przechowywanie danych osobowych w celach wymienionych w pkt. (i), (ii), (iii) oraz (iv) w pkt. 2 wynika z zawarcia umowy z Goldcar zawsze, gdy ma to związek z zakupionymi usługami.

Zaś podstawą prawną na przechowywanie danych osobowych w celach wymienionych w pkt. (v), (vi), (vii) y (viii) w pkt. 2 powyżej jest wyrażenie zgody za każdym razem, gdy dane osobowe są udzielane przy dokonywaniu rezerwacji pojazdów.
ODBIORCY
Komu przekazywane są dane osobowe naszych użytkowników?
Dane osobowe naszych użytkowników są przekazywane podmiotom trzecim celem dokonania zapłaty za rezerwacje (np. strony banków lub instytucji finansowych bądź strony typu PayPal).

Ponadto, Goldcar przekaże dane osobowe użytkowników firmom ubezpieczeniowym celem administrowania ubezpieczeniem oraz wszelkimi procesami administracyjnymi związanymi z wypadkiem, jaki nastąpił podczas wynajmu pojazdu.

Informujemy również, że dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane firmom z grupy Goldcar wymienionych na stronie: http://www.goldcar.com celem wewnętrznej administracji spółki.

Dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane organizmom administracji publicznej, zarówno administracyjnym jak i sądowym, w przypadkach, gdy prawo tego wymaga.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych:

Ponadto, informujemy, że dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane poza teren państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w zależności od lokalizacji wypożyczenia samochodu (w szczególności Turcji) celem świadczenia wykupionej usługi.

Mając na uwadze powyższe i zgodnie z art. 49.1.b) Regulacji o Ochronie Danych Osobowych nr UE 679/2016 dotyczącym Ochrony Danych Osobowych o charakterze prywatnym, w/w międzynarodowe przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy zawartej między Goldcar i użytkownikiem, gdzie celem jest Turcja. Wówczas przekazanie danych nastąpi do Goldcar Oto Kiralama Ticaret, AS.
PRAWA
Jakie są prawa użytkownika, gdy przekazuje nam swoje dane osobowe i jak może ich dochodzić?
Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania dokonania zmian danych w przypadku, gdy są niepełne bądź błędne, oraz do usunięcia danych, gdy, między innymi, dane te nie są już niezbędne dla celu w jakim zostały udzielone.

W określonych warunkach, może żądać ograniczenia przechowania swoich danych osobowych, wówczas Goldcar zachowa tylko te dane, które są niezbędne do wystąpienia z żądaniem wobec klienta bądź gdy użytkownik wystąpi z reklamacją.

W określonych okolicznościach i w sytuacji szczególnej, użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie danych osobowych. Wówczas Goldcar nie przechowa danych z wyjątkiem sytuacji, gdy jest otwarty proces prawny, nastąpiło bądź nastąpi wystąpienie z reklamacją ze strony Goldcar bądź użytkownika.

Użytkownik, ma również prawo dotyczące przenoszenia jego danych, jak również prawo do wycofania w każdym momencie wyrażonej zgody zawsze, gdy nie narusza to praworządności przechowywania danych osobowych opartych na wyrażonej wcześniej zgodzie.

Jeśli użytkownik pragnie dochodzić swoich praw, może to zrobić wysyłając list do Departamentu Obsługi Klienta Goldcar Spain S.L.U. na adres: Dpto. de Atención al Cliente de Goldcar Spain S.L.U., Camino del Campet s/n. (Ctra. Valencia N-332, Km 115), 03550, San Juan de Alicante lub na e-mail: dpo@goldcar.com.

Każde pismo dotyczące praw użytkownika musi zawierać kopię ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Użytkownik ma prawo do reklamacji swoich praw przed Hiszpańską Agencją do Ochrony Danych Osobowych i innych instytucji publicznych w tym zakresie.
POLITYKA CIASTECZEK (COOKIES)
Jakie ciasteczka używamy?
Aby sprawdzić jakie ciasteczka używamy na tej stronie/aplikacji, proszę przejść do naszej Polityki Ciasteczek: https://www.goldcar.es/pl/cookies/
POCHODZENIE
Jak uzyskaliśmy dostęp do danych osobowych użytkownika?
Jeśli użytkownik mający konto na Google, się zarejestruje lub zaloguje za pomocą w/w konta, to jego dane osobowe są automatycznie udostępniane Goldcar.

Obsługa klienta

(+34) 918 341 400

Obsługa klienta Włochy

+ 390 645 209 634

Obsługa klienta Francja

+33 185 654 704

Obsługa klienta Portugalia

+351 211 451 595

Często zadawane pytania

Czy masz jakieś pytania dotyczące wynajmu samochodu na wycieczkę? Sprawdź naszą listę najczęściej zadawanych pytań