Używamy zarówno nasze ciasteczka jak i ciasteczka innych stron, aby zoptymalizować korzystanie z naszej strony oraz dostosować zawartość reklam do preferencji Użytkownika poprzez analizę surfowania Użykownika. Kontynuując surfowanie po stronie lub kliknięcie na którykolwiek element niniejszej strony, Użytkownik wyraża zgodę na użycie naszych ciasteczek. Aby dowiedzieć się więcej, proszę kliknąćtutaj.Ponadto, prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek podmiotów trzecich związanych z przechowywaniem danych osobowych będącym wynikiem użytkowania strony.

Zaakceptuj

Wylewanie Ścieków I Wycieki Na Placu - Goldcar 1

Wybierz miejsce odbioru

Data odbioru

Data zwrotu

Zwrot w tym samym oddziale
Wiek kierowcy
Plan nadzoru środowiskowego celem zmniejszenia wpływu

Część placów Goldcar jest objęta Planem Nadzoru Środowiskowego. Jego celem jest określenie głównych elementów wpływających na środowisko wynikających z uruchomienia obiektów i zaproponowanie środków naprawczych w celu zredukowania, wyeliminowania lub skompensowania negatywnych wpływów, jakie mogą powstać w środowisku naturalnym podczas użytkowania.

Wylewanie Ścieków I Wycieki Na Placu - Goldcar 2
Miejsca dostosowane do przechowywania w sposób właściwy

Goldcar spełnia przepisy dotyczące zagospodarowywania odpadów i sortowuje, odbiera selektywnie oraz właściwe nimi zarządza we wszystkich swoich obiektach.

Na placach i w bazach istnieją miejsca dostosowane do właściwego przechowywania odpadów niebezpiecznych. Wszystkie odpady wytwarzane przez Goldcar są utylizowane przez autoryzowane zakłady zagospodarowania odpadów, przestrzegając właściwych sposobów ich zagospodarowywania określonych przepisami mającymi zastosowanie i procedurami ustanowionymi w każdym państwie.

Wylewanie Ścieków I Wycieki Na Placu - Goldcar 3
"W Goldcar myślimy o przyszłości i pragniemy się rozwijać ekologicznie oraz dążyć do doskonałości przedsiębiorczej firmy."