Τιμή Υπηρεσίας Ταχείας Επιστροφής (SDR)/δεξαμενή καυσίμων.

Οι κατά προσέγγιση τιμές ντεπόζιτου καυσίμου για τις ομάδες ενοικίασης οχημάτων φαίνονται παρακάτω.

Οι τιμές είναι υπολογισμένες λαμβάνοντας υπόψη: την τιμή της αγοράς για τα καύσιμα, τις ημέρες πριν από την παραλαβή, το μοντέλο του οχήματος, το είδος του καυσίμου που συνιστάται από τον κατασκευαστή, οι φόροι και τα τέλη διεκπεραίωσης.

SDR = μοντέλο οχήματος (σε λίτρα) x τιμή (€ / λίτρο) + κόστος υπηρεσίας (GG)