Για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης και να σας δείχνουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις σας, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των συνηθειών πλοήγησης, χρησιμοποιούμε cookies δικά μας και τρίτων. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση σε αυτή την σελίδα ή πατήσετε κάποιο από τα στοιχεία της, αποδέχεσθε την χρήση των cookies της εταιρείας μας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.Χρειαζόμαστε την συναίνεσή σας για την χρήση των cookies τρίτων όσον αφορά στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία προκύπτουν από την χρήση.

Αποδοχή

COVID-19 INFORMATION

Τι κανουμε απο τον χωρο εργασιας μας; ανακυκλωνουμε απο τα γραφεια μας - Goldcar

Τι κανουμε απο τον χωρο εργασιας μας; ανακυκλωνουμε απο τα γραφεια μας - Goldcar 1

Επιλογή γραφείου παραλαβής

Ημερομηνία παραλαβής

Ημερομηνία επιστροφής

Επιστροφή στο ίδιο γραφείο
Ηλικία οδηγού
Προσωπική συναίσθηση

Το προσωπικό της Goldcar είναι 100% ευαισθητοποιημένο για την βελτίωση του περιβάλλοντος. Αφού πραγματοποιούμε μικρές πράξεις μπορούμε να φτάσουμε στο να επιτυγχάνουμε σπουδαία πράγματα.

Έχουμε διάφορα σημεία ανακύκλωσης σε όλα τα γραφεία μας, ανακύκλωση χαρτιού, μειωμένη κατανάλωση νερού και ανιχνευτές κίνησης για να ανάβει το φως, μεταξύ άλλων δράσεων. Μπορούμε επίσης να εκτελούμε ετησίως ενεργειακή επιθεώρηση για να γνωρίζουμε πραγματικά τι έχουμε βελτιώσει σε σχέση με αυτό το θέμα.

Ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να μοιράζονται το όχημα για να μετακινούνται έως την εργασία και να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές μπορούμε να πετύχουμε μείωση των εκπομπών CO2.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Goldcar περιλαμβάνει μοτίβα συμπεριφοράς για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καθημερινών τους δραστηριοτήτων που είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιείται εκ μέρους όλων των υπαλλήλων. Ομοίως, η Πολιτική Ποινικής Συμμόρφωσης καθορίζει τα αδικήματα κατά του περιβάλλοντος και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης.

Έχουμε ετοιμάσει ένα φάκελο ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών και έχουμε πραγματοποιήσει περιβαλλοντική εκπαίδευση, για τη συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου σχετικά με το περιβάλλον.

Ο Φάκελος των ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών είναι διαθέσιμος σε όλους τους εργαζόμενους της Goldcar μέσω του εταιρικού intranet. Αυτό είναι ένα ενημερωτικό έγγραφο που δείχνει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελούν οι εργαζόμενοι, για θέματα όπως η ορθολογική χρήση του νερού, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωση ρεύματος λόγω της χρήσης εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, κλιματισμού και φωτισμού, την ορθολογική χρήση των υλικών και την ορθή διαχείριση των υπολειμμάτων.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών Goldcar.

Τι κανουμε απο τον χωρο εργασιας μας; ανακυκλωνουμε απο τα γραφεια μας - Goldcar 2
Ευαισθητοποίηση στο χώρο εργασίας

Η κατανάλωση ενέργειας της Goldcar συνδέεται με την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Γίνονται προσπάθειες για τον έλεγχο και τη μείωση μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων, όπως η προοδευτική αλλαγή LED φωτιστικών, η ανάπτυξη των μέτρων για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και τον έλεγχο της κατανάλωσης των εγκαταστάσεων.

Πετύχαμε μείωση 9,2% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον κύκλο εργασιών.

Η δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος μας οδήγησε στον εντοπισμό των σχετικών περιβαλλοντικών πτυχών της δραστηριότητάς μας και την πρόοδο στην συνεχή βελτίωση με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Ομίλου έχουν ένα πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Η σωστή περιβαλλοντική διαχείριση του υπολοίπου της δραστηριότητας γίνεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, η εφαρμογή των οποίων επαληθεύεται μέσω ετήσιων εσωτερικών ελέγχων, που διενεργούνται σε όλα τα γραφεία του Ομίλου και τα γραφεία franchise.

Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές που εντοπίζονται για την δραστηριότητα της Goldcar είναι η παραγωγή αποβλήτων, η κατανάλωση ενέργειας και η κατανάλωση νερού και υλικών. Άλλες πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές που σχετίζονται με τη δραστηριότητα στα ανοικτά πεδία και τις βάσεις που έχουν τομείς καθαρισμού, ανεφοδιασμού και συντήρησης των οχημάτων, είναι τα υπολείμματα από τις λειτουργίες αυτές και η κατανάλωση νερού και προϊόντων πλύσης.

Η Goldcar ελέγχει την κατανάλωση νερού σε όλες τις εγκαταστάσεις και εκτελεί μέτρα για τη μείωσή τους Το πλύσιμο οχημάτων στα ανοικτά πεδία και τις βάσεις, και η δραστηριότητα στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Goldcar, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης νερού της εταιρείας.

Ο έλεγχος της κατανάλωσης νερού γίνεται με μεμονωμένα μέτρα και η παρακολούθηση είναι εβδομαδιαία. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό πιθανών διαρροών, μειώνοντας την άσκοπη κατανάλωση του πόρου αυτού.

Ένα σημαντικό μέρος των γεφυρών πλυσίματός μας έχει συστήματα ανάκτησης νερού που μειώνουν το 20% περίπου της κατανάλωσης νερού ανά πλύση.

Τι κανουμε απο τον χωρο εργασιας μας; ανακυκλωνουμε απο τα γραφεια μας - Goldcar 3
Ευαισθητοποίηση των πελατών μας

Η Goldcar υπήρξε πάντα πολύ ευαισθητοποιημένη αναφορικά με την μείωση των εκπομπών CO2 και τη φροντίδα του περιβάλλοντος, ως εκ τούτου, προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα πιο πράσινο όχημα, ένα λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας εφαρμοσμένη σε ένα αυτοκίνητο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ηλεκτρικά, υβριδικά ή οχήματα LPG από το στόλο της Goldcar Blue.

Εμείς στην Goldcar δίνουμε την ευκαιρία στους πελάτες μας, οι οποίοι δείχνουν επίσης λίγο περισσότερο σεβασμό προς το περιβάλλον, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να νοικιάσουν αυτοκίνητα Blue, αλλά τους δίνουμε και την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα αντισταθμιστικά οφέλη για το CO2 που προορίζεται για περιβαλλοντικά έργα στην Τουρκία.

Αν θέλετε να συμβάλετε στη βελτίωση του περιβάλλοντος από την Goldcar σας δίνουμε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στην ενοικίασή σας Blue.

Τι κανουμε απο τον χωρο εργασιας μας; ανακυκλωνουμε απο τα γραφεια μας - Goldcar 4
"Στην Goldcar ατενίζουμε το μέλλον και θέλουμε να συνεχίσουμε να προχωρούμε στον δρόμο προς την αειφορία και την εταιρική αριστεία τον οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει"