Για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης και να σας δείχνουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις σας, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση των συνηθειών πλοήγησης, χρησιμοποιούμε cookies δικά μας και τρίτων. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση σε αυτή την σελίδα ή πατήσετε κάποιο από τα στοιχεία της, αποδέχεσθε την χρήση των cookies της εταιρείας μας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.Χρειαζόμαστε την συναίνεσή σας για την χρήση των cookies τρίτων όσον αφορά στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία προκύπτουν από την χρήση.

Αποδοχή

COVID-19 INFORMATION

Απορριψεις και διαρροες σε υπαιθριους χωρους - Goldcar

Απορριψεις και διαρροες σε υπαιθριους χωρους - Goldcar 1

Επιλογή γραφείου παραλαβής

Ημερομηνία παραλαβής

Ημερομηνία επιστροφής

Επιστροφή στο ίδιο γραφείο
Ηλικία οδηγού
Σχέδιο επιτήρησης περιβαλλοντικών συνθηκών για ελαχιστοποίηση επιπτώσεων

Ένα μέρος των υπαίθριων χώρων της Goldcar διαθέτει Σχέδιο Επιτήρησης Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Ο στόχος του σχεδίου είναι να εντοπίσει τις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων, και να προτείνει επανορθωτικά μέτρα για τη μείωση, την εξάλειψη ή την αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων που ενδεχομένως να προκύπτουν στο περιβάλλον κατά την χρήση τους

Απορριψεις και διαρροες σε υπαιθριους χωρους - Goldcar 2
Ζώνες κατάλληλες για την ορθή αποθήκευση

Η Goldcar τηρεί τον ισχύοντα κανονισμό που αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και εκτελεί τον διαχωρισμό, την επιλεκτική αποκομιδή και την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, στο σύνολο των εγκαταστάσεών της.

Στους υπαίθριους χώρους και στις βάσεις, υπάρχουν ζώνες που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για την ορθή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων. Η διαχείριση όλων των αποβλήτων που δημιουργούνται από την Goldcar πραγματοποιείται από εγκεκριμένους διαχειριστές αποβλήτων, και ακολουθούνται οι ορθές οδοί διαχείρισης που καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό και οι διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε χώρα.

Απορριψεις και διαρροες σε υπαιθριους χωρους - Goldcar 3
"Στην Goldcar ατενίζουμε το μέλλον και θέλουμε να συνεχίσουμε να προχωρούμε στον δρόμο προς την αειφορία και την εταιρική αριστεία τον οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει"