Πιστοποίηση AENOR

Ο ιστότοπος του ομίλου Goldcar Group έχει λάβει πιστοποίηση καλών πρακτικών από την AENOR στο E-Commerce

Ο Όμιλος Goldcar, είναι κορυφαίος στην ενοικίαση οχημάτων για τουρίστες στην Ισπανία, έχει λάβει νέα πιστοποίηση ποιότητας από την AENOR. Οι πρακτικές που ακολουθούμε έχουν τη πιστοποίηση E-Commerce που χορηγήθηκε ως αναγνώριση για τη αναβαθμίσεις που έχουν γίνει με στόχο τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας www.goldcar.es. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η διαδικασία κρατήσεων μέσω της ιστοσελίδας έχει ανανεωθεί για να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες και πρόσθετες υπηρεσίες, προκειμένου να παρέχει στους χρήστες όλα τα εργαλεία για να διαχειριστούν τις κρατήσεις τους με ασφάλεια με τρόπο γρήγορο και απλό.

Η διαδικτυακή πύλη της Goldcar έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εκσυγχρονισμού στο διαδίκτυο για να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών που κάνουν απευθείας σύνδεση. Η εταιρεία εργάζεται για τη δημιουργία ενός κέντρου βοήθειας που θα γίνει ένα νέο πρότυπο στον κλάδο κατά τους προσεχείς μήνες.

Οι καλές πρακτικές της AENOR με την πιστοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου εγγυώνται την ασφάλεια όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τους πελάτες στην ιστοσελίδα του Ομίλου Goldcar, οι οποίες αναλαμβάνονται μέσω ενός επίσημου δικτύου πωλήσεων που περιλαμβάνει ένα σύστημα διαιτησίας. Αυτή η νέα διαπίστευση διασφαλίζει την επίβλεψη του πλαισίου μέσω του οποίου γίνονται όλες οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Η επίτευξη αυτής της πιστοποίησης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών, όπως τη διαδικασία της αγοράς, τις εμπορικές επικοινωνίες, πωλήσεις, κρατήσεις, πληρωμές, παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τα συστήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού, την τεχνολογία, την ασφάλεια των δεδομένων, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την ηθική.

Η AENOR (Ισπανικός φορέας Τυποποίησης και Σύνδεση Πιστοποίησης) είναι ένας μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός φορέας που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των.

Ο Όμιλος Goldcar είναι ένα πρότυπο στον κλάδο στην Ευρώπη, με υποκαταστήματα στην Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Προσφέρει λύσεις κινητικότητας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μέσω των τριών επιχειρηματικών τομέων: Ενοικίαση Goldcar και Goldcar Fleet Services. Η Goldcar Fleet Services παρέχει υπηρεσίες στόλου για εταιρείες, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των οχημάτων τους με σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

aenor

Πιστοποίηση AENOR

Πιστοποίηση καλών πρακτικών στο E-Commerce