Prijs van Dienst Snelle Inlevering (DSI)/ brandstoftank

Hieronder staat een benadering van de prijzen van een tank brandstof voor de verschillende categorieën huurvoertuigen.

Bij het berekenen van deze prijzen dient rekening te worden gehouden met: de marktprijs van de brandstof tijdens de dagen voor het ophalen van het voertuig, het type voertuig, het door de fabrikant aanbevolen type brandstof, de toepasselijke belastingen en de gemaakte administratiekosten.

SDR = Voertuigmodel (in liter) x Prijs (€/liter) + Kosten van de dienstverlening (GG)