Goldcar Blue - Wat doen we van op onze werkplek? 1

Selecteer een ophaalkantoor

Ophaaldatum

Inleverdatum

Inleveren in hetzelfde kantoor
Leeftijd van de bestuurder
Bewust personeel

Het personeel van Goldcar is 100% gericht op milieubescherming, aangezien met kleine details grootse dingen mogelijk zijn.

In onze kantoren hanteren we verschillende recyclingmaatregelen, zoals o.a. papierrecycling, een beperkt waterverbruik en bewegingssensoren om het licht te activeren. Bovendien voeren we jaarlijks een energieaudit uit om echt te weten welke vorderingen we op dit gebied maken.

We zetten onze werknemers ertoe aan auto’s te denle om naar het werk te rijden en veiliger te rijden, aangezien deze tips kunnen helpen de CO2-uitstoot te verminderen.

De Ethische Code van Goldcar voorziet gedragsrichtlijnen om de milieugevolgen van onze dagelijkse activiteit te minimaliseren. Deze richtlijnen moeten verplicht worden nageleefd door al ons personeel. Bovendien stelt het Beleid inzake Strafrechtelijke Naleving milieumisdrijven en de gevolgen in geval van niet-naleving ervan vast.

We hebben een Dossier inzake goede milieupraktijken samengesteld en voorzien opleiding op het gebied van milieu, om de werknemers van de Groep te betrekken bij de respect voor het milieu.

Het Dossier van goede milieupraktijken staat via het bedrijfsintranet ter beschikking van alle werknemers van Goldcar. Het betreft een voorlichtingsdocument waarin wordt beschreven hoe te werk te gaan voor een rationeel gebruik van water, minimalisering van het energieverbruik van kantoorapparatuur, klimaatregeling en verlichting, rationeel gebruik van materialen en een geschikt afvalbeheer.

De milieuopleiding is bestemd voor alle werknemers van de Centrale Diensten van Goldcar.

Goldcar Blue - Wat doen we van op onze werkplek? 2
Bewustmaking op de werkplek

Het energieverbruik van Goldcar houdt verband met het verbruik van elektrische energie. We stellen alles in het werk om het te controleren en te verminderen, door concrete maatregelen te treffen zoals de geleidelijke vervanging van lampen door LED, de ontwikkeling van bewustmakingsmaatregelen voor de werknemers en de controle van het verbruik in de bedrijfsruimtes.

We hebben een vermindering van 9,2% van het elektriciteitsverbruik verwezenlijkt op basis van de omzet.

Onze betrokkenheid bij de bescherming van het milieu heeft ons ertoe gebracht de milieuaspecten van onze activiteit te identificeren en voortdurend vooruitgang te boeken op het gebied van het respect voor het milieu.

De Centrale Diensten van de Groep beschikken over een gecertificeerd milieubeheersysteem in overeenstemming met de norm ISO 14001. De rest van de activiteit is onderhevig aan een geschikt milieubeheer via specifieke procedures, waarvan de toepassing wordt nagegaan bij de jaarlijkse interne audits die in alle kantoren van de Groep en de franchisen worden uitgevoerd.

De voornaamste milieuaspecten die werden geïdentificeerd voor de activiteit van Goldcar zijn afvalproductie, energieverbruik en water- en materiaalverbruik. Andere potentieel belangrijke milieuaspecten in verband met de activiteit op het gebied van schoonmaak, tanken en onderhoud van voertuigen, zijn het afval dat bij deze activiteiten wordt geproduceerd en het verbruik van water en schoonmaakproducten.

Goldcar controleert het verbruik van water in al haar bedrijfsruimtes en past maatregelen toe om dit te verminderen. Het schoonmaken van voertuigen en de activiteit van de Centrale Diensten van Goldcar vertegenwoordigen het grootste aandeel van het waterverbruik van de onderneming.

Het waterverbruik wordt gecontroleerd aan de hand van afzonderlijke meters en wordt wekelijks opgevolgd. Dankzij deze procedure kunnen eventuele lekken worden vastgesteld om onnodig verbruik van dit hulpmiddel te verminderen.

Een groot deel van onze wastunnels is voorzien van waterterugwinningssystemen waardoor het waterverbruik met ongeveer 20% wordt verminderd.

Goldcar Blue - Wat doen we van op onze werkplek? 3
Bewustmaking van onze klanten

Goldcar is altijd erg bewust geweest op het gebied van de terugdringing van de CO2-uitstoot en de instandhouding van het milieu. Daarom bieden we onze klanten de mogelijkheid om een ecologischer voertuig te huren, een auto die minder schadelijk is voor het milieu en voorzien is van de laatste technologieën. U kunt kiezen tussen elektrische, hybride- of LPG-voertuigen in het wagenpark van Goldcar Blue.

Bij Goldcar geven we onze klanten de mogelijkheid om ook eerbiediger om te gaan met het milieu, door hen de optie te bieden om “blue” voertuigen te huren en CO2-compensaties te doen voor milieuprojecten in Turkije.

Als u ons wenst te helpen het milieu te verbeteren, geven we u bij Goldcar de mogelijkheid om hieraan deel te nemen door een Blue voertuig te huren.

Goldcar Blue - Wat doen we van op onze werkplek? 4
"Bij Goldcar kijken we naar de toekomst en willen we blijven doorgaan op het pad naar duurzaamheid en uitstekende bedrijfsvoering."

Om uw browse-ervaring te verbeteren en u reclame te tonen die is aangepast aan uw voorkeuren op basis van de analyse van uw browsegewoonten, gebruiken we eigen cookies en cookies van derden. Als u blijft browsen op deze pagina of ergens op klikt, aanvaardt u het gebruik van eigen cookies. Voor meer informatie, klik hier. We hebben uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens naar aanleiding van het gebruik. Ik aanvaard het gebruik van Cookies van derden